ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κα Δρούζια Κατερίνα

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Θεωρία Στατιστικής: κλικ εδώ

Γενική μορφή Εξίσωσης Ευθείας: κλικ εδώ

Ασκήσεις στα όρια Συνάρτησης: κλικ εδώ

Λύσεις Ασκήσεων στα όρια Συνάρτησης: κλικ εδώ

Ασκήσεις Παραγώγων: κλικ εδώ

Λύσεις Ασκήσεων Παραγώγων: κλικ εδώ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Στατιστικής με την νέα ύλη: κλικ εδώ