ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κος Προυσαλίδης Γεώργιος

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ερωτήσεις κατανόησης (Σ-Λ): κλικ εδώ

Ασκήσεις στα συστήματα : κλικ εδώ

Εξισώσεις Ανισώσεις στα πολυώνυμα : κλικ εδώ

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ-ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝκλικ εδώ

 

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ-ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ