ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κος Προυσαλίδης Γεώργιος

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Ερωτήσεις κατανόησης (Σ-Λ) στην Στατιστική: κλικ εδώ

Ερωτήσεις κατανόησης χωρίς (Σ-Λ) στην Στατιστική: κλικ εδώ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (Σ)-(Λ) ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: κλικ εδώ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Στατιστικής: κλικ εδώ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ-1: κλικ εδώ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ-2: κλικ εδώ

Μελέτη Συναρτήσεων - 1: κλικ εδώ

Μελέτη Συναρτήσεων - 2: κλικ εδώ
Η Εξίσωση της Ευθείας: κλικ εδώ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ: κλικ εδώ
ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ-ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝκλικ εδώ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥκλικ εδώ