ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κα Σιδηροπούλου Κυριακή

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                        

Μήνυμα

 

ΝΕΟ HORNER:    κλικ εδώ

ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ .1:    κλικ εδώ

ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ.2 - ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ HOPNER:    κλικ εδώ

ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ.3 - ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ:    κλικ εδώ

ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ.4-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ:    κλικ εδώ