ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

(ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

 

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε εποχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

'Εχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που:
• κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
• σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
• αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
• προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
• ως ελεύθερος επαγγελματίας
Ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει
• όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
• κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
• πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
• αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
• αναπτύσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
• δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί
• ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομέια και Κέντρα Υγείας
• Νοσηλευτικές μονάδες
• Υγιονομικούς, σταθμούς
• ΕΚΑΒ
• Όίκους ευγηρείας
• Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
• ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτη υπό ιατρική παρακολούθηση

Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές χορηγεί εργαλεία σε μία χειρουργική επέμβαση, ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση, απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου, σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι, στρώνει το κρεβάτι του αρρώστου, αναλαμβάνει τη φροντίδα του αρρώστου στο κρεβάτι, προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος, κάνει λήψη ζωτικών σημείων, χορηγεί φάρμακαι, εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, τεχνικές ατομικής καθαριότητας, συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, κέντρο υγείας, στο σχολείο, φροντίζει νεογνό, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό:
• σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
• σε μαιευτικές κλινικές
• κατασκηνώσεις
• κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού
• ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι

Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου:
• παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας
• βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
• φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότηττες
• εφαμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού
• παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
• συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
• δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:
- να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοι, βιότοποι κ.α.)
- να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
- να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής
- να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων
- να παρακολουθεί και να επεμβαίνει. στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων (γραμή παραγωγής εργοστασίου)
- να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα
- να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των ζωικών προϊόντων ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής τους
- να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των φυτικών προϊοντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής τους
- να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής
- να ελέγχει σε στοιχείωδες επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους, ώστε να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία
- να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή
- να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύτεται βασικά γεωργικά προϊόντα
- να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους
- να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
- να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων
- να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
- να γνωρίζει να συναλλάσεται
- να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες
- να τηρεί λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας και ΚΒΣ
- εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
- παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
- φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
- διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καιθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
- παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
- συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτηση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
- συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
- ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
- οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών
- συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
- διεκπεραιώνει δραστηρότητες δημοσίων σχέσεων

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.,.

Συγκεκριμένα ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες:
- να βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου (καταγραφή στοιχείων πελατών, χειρισμός εξοπλισμού, διακίνηση-τήρηση εγγράφων)
- να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες
- παρέχει πληροφορίες σχετικές με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής
- να παρέχει βοήθεια σε οποιδήποτε τμήμα με την καθοδήγηση του ειδικευμένου προσωπικού