κεντρική φωτογραφία

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου  αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευση του, τις ακόλουθες γνώσεις και  να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:


 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.λπ.).

 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.

 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.

 • Να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.

 • Να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης.

 • Να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, pvc, πολυαιθυλενίου).

 • Να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης.

 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες.

 • Να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου.

 • Να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά- ηλεκτρονικά).
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.
 • Να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.

 • Να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλεία (καλλιεργητές, ψαλίδια, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς και εργαλεία χειρός ) για εδαφοτεχνικά έργα.

 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου.
 • Να χειρίζεται τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης φυτοτεχνικών έργων ή ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμού.

 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.

 • Να αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.

 • Να γνωρίζει κα να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της γεωργικής οικονομίας.

 • Να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και διακίνησης αγαθών.

Δυνατότητα Εισαγωγής 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. 
Πιο αναλυτικά:

Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

 Επίσης από το σχολικό έτος 2016-2017 δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε όλους τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ,να εισάγονται σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων,αντίστοιχα των τομέων που σπούδασαν στα ΕΠΑΛ, με τις ίδιες εξετάσεις και για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%. (Νόμος 4386/2016)

Δείτε τα σχετικά Βίντεο