ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κα Βασίλα Στέλλα

e-mail: svasila@sch.gr 

ΜΗΝΥΜΑ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1:  κλικ εδώ για word αρχείο       κλικ εδώ για pdf αρχείο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2κλικ εδώ για word αρχείο       κλικ εδώ για pdf αρχείο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3κλικ εδώ για word αρχείο       κλικ εδώ για pdf αρχείο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4κλικ εδώ για word αρχείο       κλικ εδώ για pdf αρχείο