ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κα Σταυρουλιδάκη Ελισσάβετ

e-mail: estavrou@sch.gr

 
 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 1:  κλικ εδώ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 2:  κλικ εδώ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 3:  κλικ εδώ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 4:  κλικ εδώ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 5:  κλικ εδώ  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ:  κλικ εδώ  

Θεωρία και ασκήσεις για το τρόπο ανάπτυξης παραγράφων: κλικ εδώ