ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κα Σωτηριάδου Μαρίνα

e-mail: msotiria@sch.gr

 

Ο Napo στην εργασία σε υψόμετρο. (Napo in...Lavorando in quota), κλικ εδω για να δείτε το σχετικό βίντεο

 

Προσοχή, ηλεκτρική ενέργεια! Ο Napo δείχνει τους κινδύνους. 

    (Vorsicht, Elektrizitat! Napo zeitgeist die Gefahren)

κλικ εδω για να δείτε το σχετικό βίντεο

 

Οι περιπέτειες του Napo.), κλικ εδω για να δείτε το σχετικό βίντεο