κεντρική φωτογραφία 

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαλέγω Γεωπονία, Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφής.......

Οι επιστήμες της Γεωπονίας αλλά και Τεχνολογίας Τροφίμων, το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται από όλο και περισσότερους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και δημοσιογράφους ως μια πολύ καλή επιλογή.

Οι έρευνες που δείχνουν τη δυναμική της γεωργίας και η ώθηση που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας έχουν γεννήσει σε πολλούς νέους και τους γονείς τους την προσδοκία ότι η γεωπονία θα αποτελέσει το διαβατήριο για την εργασία. Τελευταία, όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η τροφή που καταναλώνουμε επηρεάζει την υγεία μας και γενικότερα την ποιότητα της ζωής μας, ενώ οι ανησυχίες σχετικά με την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, καθώς και με τη βελτίωση της ασφάλειας σε όλοκληρη την αλυσίδα παραγωγής ενός τροφίμου ("από το χωράφι στο ράφι") έχουν αυξηθεί. Η ομάδα προσανατολισμού Γεωπονίας – Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής έχει ως σκοπό να κατευθύνει τους μαθητές σε επιστήμες που σχετίζονται αποκλειστικά με την πρωτογενή παραγωγή και σε επιστήμες που ασχολούνται με την τεχνολογία παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, καθώς και με την επίδραση αυτών στη διατροφή υγιών καταναλωτών, αλλά και πασχόντων από διάφορες παθήσεις.