ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ημερομηνία                                       Τίτλος Περιεχομένου                            Δείτε το

29-9-2015                                 Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής Γλώσσας                                 κλικ εδώ

                                                                        μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικοτήτων Β΄ και

                                                                        Γ΄ τάξεων Ημερήσιων & Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού

                                                                         έτους 2015-2016

29-9-2015                                  Βιβλία για την διδασκαλία Ξένων Γλωσσών                                       κλικ εδώ

                                                                 στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) (Αγγλικά)