ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 22/1/2021

 

Πρόγραμμα για την Σύγχρονη Εξ΄Αποστάσεως Διδασκαλία

με ισχύ από Δευτέρα 25/1/2021

 

Κλικ για το πλήρες πρόγραμμα

Κλικ για το πρόγραμμα ανά καθηγητή

Κλικ σε κάποιο από τα παρακάτω για το πρόγραμμα ανά τμήμα

ΤΑΞΗ Α

           TMHMATA:     Α1     Α2    Α3    Α4    Α5    Α6    Α7    Α8

 ΤΑΞΗ Β

              TMHMATA:    ΒΟ1     ΒΟ2     ΒΥ1     ΒΥ2     ΒΠ1     ΒΠ2     ΒΓ1     ΒΓ2 

 ΤΑΞΗ Γ

               TMHMATA:     ΓΟΔ    ΓΟΤ     ΓΒ     ΓΝ     ΓΠΕ     ΓΠΔ     ΓΤ     ΓΦ     ΓΑ

 

Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να βλέπουν το πρόγραμμα καθημερινά για τυχόν αλλαγές

 

 line