ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 28/3/2020

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΤΑΞΗ Α

           TMHMATA:     Α1     Α2    Α3    Α4    Α5    Α6    Α7

 ΤΑΞΗ Β

              TMHMATA:    ΒΟΔ1     ΒΟΔ2     ΒΥΓ1     ΒΥΓ2     ΒΠ1     ΒΠ2     ΒΓ1     ΒΓ2 

 ΤΑΞΗ Γ

               TMHMATA:     ΓΟΔ    ΓΟΤ     ΓΒ     ΓΝ     ΓΠΕ     ΓΠΔ     ΓΤ     ΓΦ 

 

Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να βλέπουν το τμήμα τους καθημερινά για τυχόν αλλαγές