ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κα Τάκη Χριστίνα

e-mail: xrtaki@sch.gr

 
 

Επαναληπτικό κεφάλαιο Κεφ.2ο Κατοχύρωση Βιολογικών Προϊόντων:  κλικ εδώ

Επαναληπτικό φυλλάδιο κεφ 4ο:  κλικ εδώ

Επαναληπτικο φυλλαδιο κεφ 5ο:  κλικ εδώ

Επαναληπτικο φυλλαδιο κεφ 6ο:  κλικ εδώ

Επαναληπτικο φυλλαδιο κεφ 7ο:  κλικ εδώ

Επαναληπτικο φυλλαδιο κεφ 8ο:  κλικ εδώ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΕΦ.3ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ:  κλικ εδώ

Επαναληπτικο φυλλαδιο Κτηνοτροφία κεφ 1ο:  κλικ εδώ

Κεφ 1ο Εισαγωγή στη βιολογική εκτροφή:  κλικ εδώ

ΚΕΦ 2ο Κατοχύρωση των βιολογικών προϊόντων:  κλικ εδώ

Κεφ. 3ο Βασικές Αρχές της Βιολογικής Γεωργίας:  κλικ εδώ

Κεφ. 4ο Το Έδαφος:  κλικ εδώ

Κεφ. 5ο Αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών:  κλικ εδώ

Κεφ. 6ο Βιολογική Καλλιέργεια Μονοετών Φυτών:  κλικ εδώ

Κεφ. 7ο Βιολογική καλλιέργεια πολυετών φυτών:  κλικ εδώ

Κεφ. 8ο Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί Απαντήσεις:  κλικ εδώ