ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κα Γεώργαντζη Ευδοξία

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                           

ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ:    κλικ εδώ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 1:    κλικ εδώ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2:    κλικ εδώ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:    κλικ εδώ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:    κλικ εδώ

Βίντεο1 για ρύπανση :    κλικ εδώ

Βίντεο2 για ρύπανση :    κλικ εδώ

Βίντεο3 για ρύπανση :    κλικ εδώ

Βίντεο4 για ρύπανση :    κλικ εδώ

Βίντεο5 για ρύπανση :    κλικ εδώ