ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3/10/2019

 

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

της Γ ́ τάξης Ημερήσιων του ν.4386/2016(Α ́ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο

 

line