1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΑΞΗ Α 

line

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΓ1:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΓ2:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΟ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠ1:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠ2:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΥΓΕΙΑΣ ΑΥ1:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΥΓΕΙΑΣ ΑΥ2:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

line

 

ΤΑΞΗ Β

line

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΒΓΑ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΓΤ1:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΓΤ2:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΔ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΒΟΤ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΠΕ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΠΔ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΒΥΒ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΒΥΝ1:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΒΥΝ2:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

line

 

ΤΑΞΗ Γ

line

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΓΓΑ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΓΦ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΤ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΟΔ1:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΟΔ2:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΟΤ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΠΕ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΠΛ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TMHMA ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΠΔ:  ΚΛΙΚ ΕΔΩ