ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κος Κυριαζής Βαγγέλης

e-mail: evkyriazis@sch.gr

 
 

Παρουσίαση Κεφαλαίου 14.2:  κλικ εδώ

Φύλλο δραστηριοτήτων-ασκήσεων:  κλικ εδώ

Γενικά για τα Κοινωνικά Δίκτυα Κεφ. 15.1:  κλικ εδώ

Φύλλο Ερωτήσεων - Δραστηριοτήτων Κεφ. 15.1:  κλικ εδώ

Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων Κεφ. 15.2:  κλικ εδώ

Φύλλο Ερωτήσεων-Δραστηριοτήτων Κεφ. 15.2:  κλικ εδώ