ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

lineΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 3/10/2017

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄

τάξης Ημερήσιου  ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-201red arrow

 

line

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 3/10/2017                                  

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων

μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 για το σχολικό

έτος 2017-2018 red arrow

 

lineΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 15/9/2017                                  

ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ 

--- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

--- ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

--- ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ -

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018  red arrow

line

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 19/9/2017                                  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2017-2018

 

ΕΠΕΙΓΟΝ ----> Αιτήσεις Μαθητείας πρέπει να γίνουν από όλους τους ενδιαφερόμενους 

 από 2 έως 10 Οκτωβρίου 2017

 

 

1η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

περιόδου 2017-2018 και τελικής καταγραφής των εκκρεμοτήτων της α΄ φάσης μαθητείαςred arrow 

Βεβαίωση Εργοδότηred arrow 

Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στη Μεταλυκειακή Τάξη Μαθητείας-Β' Φάσηred arrow

Υπεύθυνη Δήλωση red arrow

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακής Τάξης Μαθητείας Β' Φάση Εφαρμογή red arrow

line

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 24/8/2017                                  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2017

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

line