ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 28/5/2019

 

Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για
τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2019

 

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο

 

line