ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 20/3/2019

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

Οι απόφοιτοι του Σχολείου μας παλαιοτέρων ετών μπορούν να προσέλθουν την Πέμπτη 28/3/2019, στο διάστημα 09:00 - 13:00 και να έχουν μαζί τους τα εξής 

1) Ταυτότητα

2) Απολυτήριο Λυκείου

3) Πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

4) Παλαιό καρτελάκι (Δελτίο Εξεταζομένου) Πανελληνίων εξετάσεων

5) Μία (1) φωτογραφία

 

line