ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών

 

line

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑred arrow

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑred arrow

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗred arrow

line

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3/10/2019

 

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

της Γ ́ τάξης Ημερήσιων του ν.4386/2016(Α ́ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο

 

line

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 29/8/2019

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α ́, Β ́ και Γ' ́τάξης

Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχ.έτους 2019 - 2020

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο

 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α ́ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

σχ. έτους 2019-2020

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο

 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α τάξης ΕΠΑ.Λ.

και μαθημάτων του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας της Β ́τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και των

μαθημάτων ειδικότητας του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας της Γ ́τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

σχ.έτους 2019-2020

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο


 Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.,

του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των

Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ ́ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.  σχ. έτους

2019-2020

 Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο

 

 Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β ́ τάξης Ημερήσιου

ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας του Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

για το σχολικό έτος 2019-20200

 Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο

 

  Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος

Ανάπτυξη» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ., του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β ́ τάξης

ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ ́ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

σχ. έτους 2019-2020

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο

 

line

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 29/8/2019

 

Επιτυχόντες Αποφοίτων 1ου ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ έτους 2019

 

Επιτυχόντες 2019

10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018 και 2017

 line

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2/7/2019

 

vraveio

 

line